[rev_slider ONama]

Poslovne informacije

NAZIV FIRME: DONERRA D.O.O.

SEDIŠTE: Orlovićeva bb, 22400 Ruma

OVLAŠĆENO  LICE: Zoran Kovačević, direktor

MATIČNI BROJ: 20818301

PIB: 107514661

ŠIFRA DELATNOSTI: 0124, Gajenje jabučastog voća

POSLOVNA BANKA: Raiffeisenbank A.D.

BROJ RAČUNA 265‐6710310000400‐93

IBAN RS35265100000011761495

SWIFT CODE RZBSRSBG

TELEFON: +381 (0)22 440 000

FAX: +381 (0)22 495 555

E‐mail: office@donerra.com

WEB: www.donerra.com

TOP