[rev_slider slider8]

Odgovornost Prema Prirodi

Priroda kao opšte dobro svih nas

 

Za sve nas koji saradjujemo sa PRIRODOM poštovanje prirodnog okruženja je apsolutna obaveza !

 

Inspirisana principima zaštite životne sredine – upotreba agorotehničkih mera sa smanjenim uticajem na prirodnuokolinu, ispravno postupanje i odlaganje hemiskog otpada i kontinuirana posvećenost svih zaposlenih – predstavljaju osnovne smernice kompanije Donerra d.o.o. a sa namerom dopirnošenja zaštiti prirode kao opšteg dobra i očuvanju prirodnih resursa sa intencijom obnavljanja istih.

TOP