Generalni Direktor

Ime: : Zoran Kovačević
Tel. : +381 22 639 500
Fax: +381 22 63 65 02

E-mail: zoran.kovacevic@i-cargoinc.com

Izvršni Direktor

Ime: Stanko Plavšić
Tel. : +381 22 21 50 215
Mob. : +381 63 1109 423
Fax: +381 22 63 65 02
E-mail: stanko.plavsic@i-cargoinc.comDisponent

Ime:Marko Sivac
Tel: +381 22 2150 503
Mob. : +381 69 601 325
Fax: +381 22 63 65 02
E-mail: marko.sivac@i-cargoinc.com
Skype: i-cargoinc.marko

Disponent

Ime: Vladimir Maletić
Tel. : +381 22 215 04 99
Mob. : +381 69 8002 422
Fax: +381 22 63 65 02
E-mail: vladimir.maletic@i-cargoinc.com
Skype: i-cargoinc.vladaRukovodilac sektora računovodstvo,
finansije i opšti poslovi

Ime: Tatjana Pavlović
Tel. : +381 22 21 50 500
Mob. : +381 63 601 327
Fax: +381 22 63 65 02
E-mail: tatjana.pavlovic@i-cargoinc.com

Copyright © 2018 I-cargo inc. d.o.o.