Informacije o kompaniji

PUN NAZIV FIRME DRUŠTVO ZA TRANSPORT I-CARGO INC D.O.O. SREMSKA MITROVICA
SKRAĆENI NAZIV FIRME I-CARGO INC D.O.O.
ADRESA FIRME Marka Aurelija 24
22000 SREMSKA MITROVICA, SRBIJA
ŠIFRA DELATNOSTI 4941 – DRUMSKI PREVOZ TERETA
4941 – ROAD TRANSPORT
PORESKI BROJ (PIB) 100795225
MATIČNI BROJ 08726655
TELEFON +381 22 63 95 00
FAKS +381(0)22 636 502
E-MAIL office@i-cargoinc.com
WEB www.i-cargoinc.com
U SISTEMU PDV DA
INSTRUKCIJE ZA PLAĆANJA - DINARSKI
RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD 265-6710310000067-25
KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD 205-0000000197099-06
INSTUKCIJE ZA PLAĆANJE – DEVIZNO
RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
IBAN RS35265100000005416531 IBAN RS35205007010043396422
SWIFT RZBSRSBG SWIFT KOBBRSBG

Copyright © 2018 I-cargo inc. d.o.o.