Carinsko posredovanje


Sa željom da u potpunosti obezbedimo nejefikasniji mogući stepen efikasnosti lanca snabdevanja naših klijenata, počev od 2014. godine u mogućnosti smo da pružimo sledeće vrste usluga carinskog posedovanja:


  • Carinjenje robe (izrada uvoznih / izvoznih dokumenata, privremeni uvoz / izvoz, aktivno oplemenjivanje i dorada pod carinskim nadzorom, reeksport robe)

  • Prijavljivanje i smeštaj robe pod carinski nadzor

  • Carinsko skladištenje i sukcesivno carinjenje robe

  • Stručni saveti i uputstva u vezi carinske regulative i svrstavanja robe po Carinskoj tarifi

  • Zastupanje u postupku naknadne kontrole i reklamacije carinskih dokumenata

  • Izrada zahteva i stručna pomoć u carinskom, upravnom i prekršajnom postupku

  • Izrada tranzitnih dokumenata na graničnim prelazila, posredovanje kod izrade zahteva za sve vrste pregleda (sanitarni, tržišni, veterinarski, fitopatološki)

  • Usluga korišćenja bankarske garancije za obezbeđenje naplate carinskog duga


Bez obzira što je ovaj segment poslovanja počeo sa radom tek u 2014. godini, formirali smo tim sastavljen od iskusnih stručnjaka sa dugogodišnjim iskustvom.


Za sada smo u mogućnosti da svoje usluge pružamo samo na carinarnici u Sremskoj Mitrovici, ali će u budućnosti uslediti razvoj i otvaranje poslovnica na svim značajnm graničnim prelazima u Srbiji.


Copyright © 2014 I-cargo inc. d.o.o.