Usluge skladištenja i crossdocking-a


Zahvaljujući dugogodišnjoj saradnji sa najrazličitijim kompanijama iz oblasti prehambene, gradjevinske, auto i metalske industrije, javila se potreba za pružanjem dodatnih usluga koje će unapediti efikasnost lanca snabdevanja naših klijenata. Iz tog razloga, I-Cargo inc je razvio vrlo fleksibilan sistem, koji omogućava veoma efikasno obezbedjivanje sledećih usluga našim klijentima:


  • Carinsko skladištenje i stavljanje pod carinski nadzor

  • Privremeno skladištenje necarinskih roba

  • Pretovar roba

  • Komisioniranje paletiranih roba

  • Distribucija

  • Timovi zaposlenih zaduženi za ovaj segment su specijalizovani i posvećeni da svakom klijentu pristupe sa punom pažnom a uslugu definišu i organizuju za svakog klijenta pojedinačno u skladu sa specifičnostima poslovanja svakog klijenta ponaosob.


    Fleksibilnost, mogućnost bze reakcije, dobra komunikacija i apsolutna posvećenost kvalitetu su prioritet svakog od zaposlenih a sa ciljem obeybedjivanja dugoročne saradnje i najvišeg stepena zadovoljstva korisnika naših usluga.

Copyright © 2014 I-cargo inc. d.o.o.